Om klubben Om klubben Sektioner Aktiviteter Kontakt
  Aktiviteter-Info Rejse Tips Tilbage til start  

Følgende er uddrag fra Københavns Lufthavnes sikkerhedsregler: Se reglerne direkte? Tryk her
Spørgsmål og svar omkring sikkerhedskontrol
Hvad må jeg
ikke have med i min håndbagage?
Du må ikke have knive, sakse eller andre spidse genstande. Eneste undtagelse er en ikke - låsbar foldekniv med en bladlængde på maksimalt seks centimeter. Du må heller ikke medbringe brandfarlige væsker, gas, eksplosiver eller lignende.
Hvilke genstande giver udslag, når jeg går igennem metaldetektoren?

Alle former for metal giver udslag. Der er regelsat måleværdier for, hvor meget metal du må bære på din krop, når du passerer igennem vores detektorer.
     Må jeg tage våben med på rejsen, og hvordan gør jeg rent praktisk?
Visse lovlige våben, hvortil man har våbentilladelse, herunder jagt- og konkurrencevåben kan medtages på rejsen – men aldrig i håndbagagen. Hvis du ønsker at tage våben med på rejsen skal du kontakte dit flyselskab i god tiden inden din rejse.
Må jeg have min pung på mig gennem metaldetektoren?
Nej. Læg pungen i din taske eller i den jakke du lægger i bakken til gennemlysning.
Må jeg have vand og andre væsker med i min håndbagage?
Fra 6. november 2006 har EU indført nogle begrænsninger for væsker i flypassagerers håndbagage. Du må medtage følgende:
  • Væske, gelé og spray – max. 100 milliliter (svarende til 100 g.) pr. beholder
  • Du må gerne medbringe flere beholdere (flasker, dåser, tuber mv.), men de skal kunne være i en gennemsigtig én-liters pose, som skal være lukket.
  • Posen skal være genlukkelig
Væsker og væskelignende substanser omfatter geleer, cremer, blandinger af flydende og faste stoffer samt indholdet i beholdere under tryk, f.eks. barberskum og spraydåser. Desuden alle former for drikkevarer, tandpasta, hårgelé, parfume, lipgloss, mascara og andre stoffer med lignende konsistens. Derudover må du til brug under flyveturen medbringe medicin, babymad og væske som indgår i en diæt. Behovet og væskens ægthed skal kunne sandsynliggøes overfor sikkerhedspersonalet. Læs mere her.
     Skal jeg tage jakken/frakken af?
Ja. Fra den 6. november er det et EU-krav, at din jakke/frakke skal gennemlyses ligesom din håndbagage. Skal jeg tage bæltet af?
Ja, vi beder dig om at tage bæltet af ved sikkerhedskontrollen. Visse typer af bælter kan bruges som gemmested for våben m.v. Det nedsætter ventetiden, når bæltet gennemlyses sammen med din håndbagage frem for at du skal til at tage det af efterfølgende.
Skal jeg tage skoene af?
Nej, der er ikke krav fra de danske myndigheder om, at man skal tage skoene af ved sikkerhedskontrollen, men personalet har ret til at bede om det, hvis de finder anledning til det. På flyvninger til visse lande gælder det pågældende lands sikkerhedsregler allerede ved ombordstigning. Disse regler kan være forskellige fra de danske, hvorfor du forud for disse flyvninger kan møde ekstra sikkerhedskontroller med andre krav til eftersynet end du er vant til.
Skal mine lommer tømmes helt?
Ja. Læg alle løse genstande i din taske eller i den jakke du lægger i bakken til gennemlysning.
Hvorfor skal min bærbare PC op af tasken?
Internationale erfaringer har vist, at den bærbare PC er et af de steder terrorister bruger til at skjule eksplosiver og våben. På grund af PC’ens mange metaldele er det nødvendigt at gennemlyse den separat for at kunne afsløre ’gemte sager’. Fra den 6.november 2006 er det et lovkrav fra EU, at alle skal have PC'en op af tasken.
Skal jeg tage mine smykker af?
Almindelige ure og smykker kan du sagtens beholde på. Hvis du bærer særlige smykker, der er så store, at de kan bruges som skjulested for fx våben, kan securitypersonalet bede om, at du tager smykkerne af til gennemlysning. Må jeg tage medicin med i min håndbagage?
Du må kun medbringe medicin i håndbagagen i de mængder du skal bruge under rejsen. Du skal kunne sandsynliggøre behovet og medicinens ægthed overfor sikkerhedspersonalet.
Hvorfor må jeg kun have én lighter med?
Lightere hører til i kategorien farligt gods, der bl.a. omfatter eksplosivstoffer og gasser. En lighter karakteriseres først og fremmest som farlig, da der er en risiko for selvantændelse, der naturligvis kan udgøre en fare ombord på flyet. Mængden af lightere og dermed den totale mængde af yderst eksplosivt gas, er udslagsgivende for begrænsningen af antallet af lightere, der må medtages ombord i kabinen.

Man må derfor ikke have sin lighter i håndbagagen. Man må kun medbringe én lighter. Lighteren skal vises i sikkerhedskontrollen, og herefter skal den bæres på din person, således at du opdager det, hvis den selvantænder.
     Kan jeg blive efterset af en securitymedarbejder af mit eget køn?
Som passager har du ret til at blive efterset af en person af dit eget køn, hvis du beder om det. Hvis du skal gennemgå et grundigere eftersyn sørger vi for, at det er en person af dit eget køn som foretager eftersynet, ligesom du må medtage et vidne. Sådanne grundigere eftersyn foretages afskærmet fra de øvrige passagerer.
Hvor grundigt skal jeg kropsvisiteres og hvorfor?
Securitymedarbejderen undersøger dig så grundigt, at han/hun er sikker på, at du ikke har noget gemt i dit tøj eller på din person, som kan udgøre en trussel mod flysikkerheden. Jo flere lag tøj, og jo flere metalobjekter du har på dig, jo længere tid vil et eftersyn typisk tage. Fra 6. november 2006 skal alle flypassagerer tage overtøjet (jakke, frakke, mv.) af, da dette skal screenes særskilt.
Jeg har hørt, at personer som er tildækkede ikke behøver at blive kropsvisiteret. Kan det være rigtigt?
Nej, Det er ikke korrekt. I tilfælde, hvor et eftersyn af passageren vil kunne betragtes som en krænkelse af blufærdigheden, henset til kultur eller religion, foretages dette blot afskærmet og udføres af en securitymedabejder af samme køn som passageren.
Hvorfor er reglerne ikke ens i alle europæiske lufthavne?
EU fastlægger reglerne, så de er som udgangspunkt ens for alle. De enkelte lande har imidlertid mulighed for en vis metodefrihed som fastlægges af den nationale myndighed - i Danmark er det politiet og Statens Luftfartsvæsen. Lufthavnen må gerne skærpe i forhold til EU’s regler men ikke slække. Det betyder, at du som passager vil kunne opleve nogle forskelle i den måde du sikkerhedskontrolleres på, hvis et givet land har valgt at skærpe reglerne fx i forbindelse med en øget terrortrussel. 
 
SAS Travel Club    |    Amager Strandvej 402 stuen, 2770, Kastrup   |    tlf. 3246 1819