Er du pensioneret fra SAS? Læs nedenstående om din rettigheder.

Hvis du har ID-billetter som pensionist, kan du booke SAS og de flyselskaber, vi har aftaler med.
Du kan liste R2 standby-billetter eller booke R1-billetter, der kan reserveres.
Du rejser på B-status som pensionist. Aktiv medarbejder kører på A-status og går foran dem, der har B-status.
Pårørende, der er registreret i myIDTravel-profilen, har samme adgang til ID-billetter som pensionisten.
Børn op til 23 år kan forblive som en slægtning i profilen.
Ældre børn kan ikke længere rejse alene på en ID-billet, men som en rejsepartner sammen med pensionisten.
Du har 12 rejsepartner-billetter om året og kan maksimalt tage 2 rejsepartnere pr. Tur.
De fleste oplysninger findes på SAS intranettet, og som pensionister kan du desværre ikke længere tilgå intranettet, derfor må du kontakte

E-mail: leisuretravelsupport@sas.se 
Nogle oplysninger kan findes under “ID-aftaler” i myIDTravel.

Læs nedenstående hvis du står for at skulle pensioneres, eller forlader SAS før tid på grund af sygdom.


Fritidsrejser /ID-biletter, rettigheder ved pensionering for både SK og OAL

 

Personer, der er berettiget til SAS normal pensionering program, med ID- billetrettigheder på både SAS og OAL (“Other Air Lines”):

 

1.

SAS Group-medarbejdere, mindst 55 år gammel, som er blevet afskediget af fuldtidstjeneste (minimum 39%), og går direkte på pension.

Bemærk, at minimum antal år i tjeneste skal være 10 år.

 

Pensionist-ID-rejserettighederne er gyldige fra pensioneringsdagen og inkluderer SK + OAL og i samme antal dage måneder og år som har været ansat i SAS-Group.

 

Hvis beskæftigelsesprocenten på pensionstidspunktet er mindre end 39%, er kun SK inkluderet og i samme antal dage måneder og år som i aktivt beskæftigelse.

 

Hvis beskæftigelsesprocenten har været lavere end 39%, men ændret til 40% eller mere, skal dette have været gældende i mindst 12 måneder før sidste ansættelsesdag, for at OAL kan medtages.

 

2.

Personer, der er berettigede til førtidspension:

 

SAS Group-medarbejdere, mindst 55 år gammel, som er blevet afskediget fra fast fuldtid eller deltid (minimum 39%), tidligere end det almindelige pensionerings-program (folkepension), og går direkte på seniorpension, førtidspension, efterløn mm.

Dette defineres som pensionering på grund af sygdom eller handicap, hvor medarbejderen mister 100% arbejdsevne (ikke inklusive tab af licens).

Bemærk, at minimum antal år i tjeneste skal være 10 år.

 

Pensionist -ID-rejserettighederne er gyldige fra pensioneringsdagen og inkluderer SK + OAL og i samme antal dage måneder og år som i aktiv beskæftigelse.

 

Hvis beskæftigelsesprocenten på pensionstidspunktet er mindre end 39%, er kun SK inkluderet. Hvis medarbejderen er under 55 år, men stadig har mindst 10 års anciennitet, vil rejseydelserne være begrænset til SK og i samme antal dage måneder og år som ved aktiv beskæftigelse.

 

Hvis beskæftigelsesprocenten har været lavere end 39%, men ændret til 40% eller mere, skal dette have været gældende i mindst 12 måneder før sidste ansættelsesdag, for at OAL kan medtages.

 

Krav til dokumentation:

 

Medarbejderen skal kunne fremlægge dokumentation fra udbyder af pensionsordninger om, at pensionsudbetaling er påbegyndt med en permanent månedlig udbetaling, der starter første måned efter sidste ansættelsesdag.

 

Pensionsudbetalingen skal være hovedindkomsten.

SAS kan til enhver tid anmode om dokumentation.

Dokumentationen skal være på tryk og enten scannes til SAS i krypteret e -mail eller som registreret post.

 

Bemærk, at pensionstilladelsen aldrig kan være gældende for anmodning om billetter før dagen efter sidste ansættelsesdag.

 

Hvis medarbejder under 55 år, pensioneret på grund af sygdom/handicap, på et senere tidspunkt genvinder arbejdsevne og får normalt job, ophører rejseydelserne fra ansættelsesdagen.

 

Det er pensionistens/medarbejderens ansvar at underrette SAS, HR-afdelingen.

 

————————————————————————————————————————————————

OBS ! Hvis man selv siger op, taber man normalt alle bilettrettigheder.

 

Man har hellere ikke billettrettigheder for både SAS og OAL hvis man efter en opsigelse får dagpenge eller et nyt job: Man får højest 10 år på SK.

————————————————————————————————————————————————–

Under alle omstændigheder anbefaler vi at du kontakter din HR-afdeling for info i tilfælde af afskedigelse/pensionering:

Reglerne ændres nemlig med jævne mellemrum.