Er du pensioneret fra SAS? Læs nedenstående om din rettigheder. Engelsk tekst tryk på næste linie.

ID-retirement rules on English

Hvis du har ID-billetter som pensionist, kan du booke SAS og de flyselskaber, vi har aftaler med.
Du kan liste R2 standby-billetter eller booke R1-billetter, der kan reserveres.
Du rejser på B-status som pensionist. Aktiv medarbejder kører på A-status og går foran dem, der har B-status.
Pårørende, der er registreret i myIDTravel-profilen, har samme adgang til ID-billetter som pensionisten.
Børn op til 23 år kan forblive som en slægtning i profilen.
Ældre børn kan ikke længere rejse alene på en ID-billet, men som en rejsepartner sammen med pensionisten.
Du har 12 rejsepartner-billetter om året og kan maksimalt tage 2 rejsepartnere pr. Tur.
De fleste oplysninger findes på SAS intranettet, og som pensionister kan du desværre ikke længere tilgå intranettet, derfor må du kontakte

E-mail: leisuretravelsupport@sas.se 
Nogle oplysninger kan findes under “ID-aftaler” i myIDTravel.

Læs nedenstående hvis du står for at skulle pensioneres, eller forlader SAS før tid på grund af sygdom.

 

Fritidsrejser /ID-biletter, rettigheder ved pensionering for både SK og OAL

 

Personer, der er berettiget til SAS normal pensionering program, med ID- billetrettigheder på både SAS og OAL (“Other
Air Lines”):

 

Fritidsrejser – Pension

Personer, der er berettiget til SAS Normal Retirement Program

En SAS Group-medarbejder, mindst 55 år gammel, som er gået på pension fra fast tjeneste (minimum 20%) på grund af fælles pensionsprogram.

Bemærk, at ID Travel anciennitet på tidspunktet for sidste ansættelsesdag skal være minimum 10 år.

Retiree ID Travel privilegiet vil være gyldigt fra pensionsdagen og vil omfatte SK + OAL og i samme antal måneder og år som i aktiv beskæftigelse.

Hvis ansættelsesprocenten har været lavere end 20 %, men ændret til 20 % eller mere, skal denne have været gældende i minimum 12 måneder før sidste ansættelsesdag, for at ID-rejser kan bevilges.

Personer, der er berettiget til SAS Early Retirement Program

En SAS Group-medarbejder, mindst 55 år gammel, som er gået på pension fra fast tjeneste (minimum 20%), tidligere end almindeligt pensionsprogram.

Dette er defineret som pensionering på grund af sygdom eller handicap, hvor medarbejderen mister 100 % arbejdsevne. (For tab af licens tjek opsigelse af ansættelse).

Bemærk, at minimumsantallet af driftsår skal være 10 år.

Retiree ID Travel privilegiet vil være gyldigt fra pensionsdagen og vil omfatte SK + OAL og i samme antal måneder og år som i aktiv beskæftigelse.

Hvis medarbejderen er under 55 år, men stadig har minimum 10 års anciennitet, vil rejsegodtgørelsen være begrænset til SK og i samme antal måneder og år som i aktiv beskæftigelse.

Hvis ansættelsesprocenten har været lavere end 20 %, men ændret til 20 % eller mere, skal denne have været gældende i minimum 12 måneder før sidste ansættelsesdag, for at ID-rejser kan bevilges.

Dokumentationskrav:

Medarbejderen skal kunne fremlægge dokumentation fra Pensionsordning for, at fuld pensionsudbetaling er iværksat med en fast månedlig udbetaling, startende senest første måned efter sidste ansættelsesdag eller måneden efter slutlønsudbetaling.

Pensionsudbetalingen skal være hovedindkomst, normalt 65 % af tidligere løn. Hvis det niveau ikke kan nås, skal pensionsudbetalingen stadig være hovedindkomst, og ingen anden indkomst (fra anden beskæftigelse eller egen virksomhed) udover i meget begrænset omfang vil være tilladt.

Dokumentation skal være trykt og enten scannet til SAS i krypteret e-mail eller som anbefalet post.

Billeder, skærmbilleder, kopieret tekst eller uddrag vil ikke blive accepteret som dokumentation.

Dokumentationen SKAL være SAS i hænde senest 2 måneder efter sidste ansættelsesdag.

Dokumentation modtaget senere vil ikke blive accepteret.

SAS kan til enhver tid anmode om fornyelse af dokumentation, efter at privilegiet er givet.

Pensionsrelaterede spørgsmål og dokumentation skal sendes til:

HR Shared Services Sverige HR-SharedServicesSE@sas.se

HR Shared Services Norge HR-SharedServicesNO@sas.no

HR Shared Services Denmark HR-SharedServicesDK@sas.dk

HR Shared Services Intl. HR-SharedServicesSE@sas.se

Bemærk, at pensionsretten aldrig kan være gældende for anmodning om billetter før dagen efter sidste ansættelsesdag.

Såfremt medarbejder under 55 år, pensioneret på grund af sygdom/handicap, på et senere tidspunkt genvinder arbejdsevnen og opnår normalt arbejde, ophører privilegiet fra ansættelsesdagen.

Det er pensionistens/medarbejderens ansvar at underrette SAS.

Hvis en medarbejder, der er tildelt pensionist-id-rejse-privilegiet, vender tilbage til en aktiv stilling i SAS-koncernen, vil pension-id-rejse-privilegiet blive genanvendt, når han forlader virksomheden igen, medmindre disciplinær grund.

Pensionister skal tilgå ID Travel via www.myidtravel.com

For favorable hotelpriser og tilbud har pensionister adgang til MyStay via myIDTravel.com

Ægtefælle 1 måned. For amerikanske pensionister gælder lokal lovgivning.

Der skal forevises kopi af det relevante afsnit af kommuneregisterskemaet for begge parter, og skemaet Erklæring om tinglysning af ægtefælle skal være underskrevet af både pensionist og fælles ægtefælle.

Registreret partner.

I lande, hvor et registreret partnerskab mellem to personer af samme køn er reguleret ved lov (ægteskab af samme køn), er pensionistens registrerede partner berettiget.

Hvis pensionist får bevilget ID Rejser på SK, men ikke OAL, vil billetter til alle typer ægtefæller/partnere kun gælde for rejser på SK.

Børn Pensionisters egne børn.

Plejebørn.

Hvis pensionisten er fuldtidsværge.

Stedbørn (Børn af mand/hustru/registreret partner til pensionist).

Hvis pensionisten har boet med barnet i samme husstand før barnets 18 års fødselsdag, hvilket skal dokumenteres.

Kun inkluderet, så længe pensionist er gift med mand/kone/registreret partner.

Børn af ægtefælle.

Hvis pensionisten bor med barnet i samme husstand.

Samme regler som for samlever.

Medtages kun så længe pensionist er samlevende med barnets forælder.

På SAS og andre flyselskaber: Børn er berettigede indtil deres 24 års fødselsdag.

Lovligt gift mand eller kone, der bor i samme husstand som pensionisten.

Fælles ægtemand eller kone.

En ægtefælle, der bor i samme husstand som pensionisten, i lande, hvor et almindeligt forhold mellem to personer af det modsatte eller samme køn er reguleret ved lov.

Dette ægteskabslignende forhold skal være på permanent basis og skal have været gældende i mindst 1 måned. For amerikanske pensionister gælder lokal lovgivning.

Der skal forevises kopier af det relevante afsnit af kommuneregisterskemaet for begge parter og den

blanket Erklæring om registrering af fælles ægtefælle skal underskrives af både pensionist og den

almindelig ægtefælle.

Hvis pensionist tildeles ID Travel på SK, men ikke OAL, vil billetter til børn kun gælde for rejser på SK.

Børn 5-11 år, der rejser som uledsaget mindreårige på SAS-flyvninger, må kun rejse på bekræftet R1-billet og kun på non-stop-flyvninger.

Det er ikke muligt at købe CHD-billet til spædbørn (børn 0-2 år).

Rejsepartner

Star Travel Partner

Kvoten er 12 billetter årligt.

1 billet er 1 kvote.

Der vil IKKE blive foretaget manuelle justeringer af kontingentet.

Delvis ubrugt Travel Partner-billet vil være genstand for refusion, men IKKE kreditering af kvote.

Med henblik på at blive ledsaget på ferierejse af en person, der ikke er omfattet af SAS almindelige ydelser, kan pensionisten anvise enhver person. Pensionisten skal ledsage denne person på alle dele af rejsen.

Maksimalt 2-stjernede rejsepartnere må ledsage pensionisten på samme rejse. Pensionisten og Star Travel Partner skal begge rejse på samme billettype og i samme serviceklasse.

Et spædbarn tælles som én rejsepartner og opkræves børnepris.

Enhver overtrædelse af disse regler vil resultere i disciplinære handlinger.

Denne billet skal bestilles via SAS ID Travel hjemmeside.

Gældende flyselskaber : SK og andre flyselskaber efter aftale. Hvis pensionist får tildelt ID Travel på SK, men ikke OAL, gælder Travel Partner-billetter kun for rejser på SK.

 

https://www.facebook.com/groups/123262611062573/permalink/5059058980816220/

 

Det er pensionistens/medarbejderens ansvar at
underrette SAS, HR-afdelingen.

 

————————————————————————————————————————————————

OBS ! Hvis man selv siger op, taber man
normalt alle bilettrettigheder.

 

Man har hellere ikke billettrettigheder for
både SAS og OAL hvis man efter en opsigelse får dagpenge eller et nyt job: Man
får højest 10 år på SK.

————————————————————————————————————————————————–

Under alle omstændigheder anbefaler vi at du
kontakter din HR-afdeling for info i tilfælde af afskedigelse/pensionering:

 

Reglerne ændres nemlig med jævne mellemrum.