SAS Travel Club blev stiftet i 1969

SAS Travel Club

Æresmedlemmer gennem tiden

Johannes H. Nielsen

Æresmedlem fra 25 feb. 1981

Børge Davidsen

Æresmedlem fra 29 feb. 1984

Hans Borg

Æresmedlem fra 29 feb. 1984

Leif Knudsen

Æresmedlem fra 26 feb. 1992

Børge Nielsen

Æresmedlem fra 22 mar. 1994

Niels Nørnberg

Æresmedlem fra 26 mar. 1997

Jørgen Ludvigsen

Æresmedlem fra 18 feb. 2002

Lillian Jørgensen

Æresmedlem fra 01 oct. 2004

Jens Peter Bruun

Jean Claude Guinot

Klubben blev startet for over 50 år siden. Nogle ildsjæle satte sig sammen og stiftede SAS Travel Club. Det fælles mål var, at hjælpe klubbens medlemmer med oplysninger og ikke mindst at skaffe rabat på hoteller verden over. Husk på den gang for over 50 år siden, var Internettet ikke opfundet. Så kommunikation forgik med telex frem og tilbage til de mange hoteller som klubben med tiden kom i forbindelse med. Havde vi vist dengang hvad Internettet kunne, havde klubben nok lavet sin egen platform og kunne dermed tjene mange tusind gange mere, end hvad medlemmer bidrager med, via det meget beskedne kontingent. Et kontingent som lige fra starten og til i dag, er sat så lav som muligt, det skal kun lige dægge de udgifter som klubben bliver pålagt. De mange bestyrelsesmedlemmer, lige fra formand til suppleanten der gennem tiden har gjort SAS Travel Club til det den er i dag, skyldes kun den viden og gåpåmod, som det enkelte medlem i bestyrelsen udviste. En fik den tanke at lave en database over hoteller, og Jørgen Ludvigsen skaffede på sine mange rejser videobånd, som omhandlede det pågældende land han havde rejst til. De såkaldte rejsebånd kunne medlemmer låne gratis, gennem videobiblioteket. De mange videobånd fra udlandet, var desværre i et andet format, så de blev sendt til et firma der konverterede dem. Niels Nørnberg der var formand i en periode fik oprettet klubbens eget trykkeri, baggrunden for eget trykkeri, var de store udgifter ved at få tryk klubbladet ud i byen, for oplaget var en overgang oppe på 3000 blade af Travel News. Da edb blev indført, blev de mange fysiske kort, med medlemsdata overført i et program der var lavet i Fortran af en SAS medarbejder, den database var hjørnestenen gennem rigtig mange år, da den holdt styr på medlemmer, hvem der kom og gik ud af klubben, men også holdt styr på arrangementer som banko, samt de hoteller som klubben havde aftaler. Da det ikke længere var nogen der kunne ændre i programmet Fortran, gik klubben over til et nyt system, det har virket lige siden. I mange år da TV med rejsebeskrivelser var i sin vorden, inviterede SAS Travel Club sine medlemmer til en filmaften, der kom så mange, at lokaler i Korsvejens skole måtte tages i brug. Her i skolesalen blev vist film fra mange eksotiske steder verden over. I pausen serveredes kaffe og kage, før sidste del af en spændende og underholdende film blev vist.

Gennem mange år holdt klubben banko, for at tjene en beskeden sum, så kontingent kunne holdes nede, men også for at bringe de mange medlemmer sammen til en hyggeaften. Til de mange vinterbanko kom medlemmer fra firmaer der var tilknyttet lufthavne, og selvfølgelig medlemmer fra de mange afdelinger i SAS. Banko blev nedlagt da det blev vanskeligere at finde lokaler til de mange personer, og også fordi, der efterhånden skulle betales leje af lokalerne, så udgifterne blev til sidst større end indtægterne, så bestyrelsen besluttede med beklagelse at stoppe med banko. Da klubben flyttede til et nyt lokale, den såkaldte brandstation, som lå udenfor hegnet, fik Jean Claude den tanke sammen med Rudi Junghans, at det nok var på tide at klubben fik et ”talerør” gennem Internettet, de to byggede derpå en hjemmeside op, kaldet sastravel.dk Jean Claude var den mest ihærdige, men efter mange år på posten, tog Rudi over. Hjemmesiden som blev fyldt både af Jean Claude og Rudi, fik efterhånden så mange lag og sider, så med den beskedne arbejdskraft, blev siden så forældet, at det var på tide at lave en ny, det er den hjemmeside du er inde på nu. På et tidspunkt omkring 1985 var medlemstallet på 2600 personer, og det betød store udgifter til udgivelse af medlemsbladet og også til porto. Derfor købte klubben et trykkeri til eget brug, dermed kunne klubben spare over 25000 kr. om året ved selv at trykke bladet. Gennem tiden havde klubben gratis et lokale eller næsten gratis, for huslejen var på over 36000 kr. om året før sidste flytning til nye lokaler. Gennem de 50 år boede klubben mange steder i lufthavnsområdet. Det var lokaler stillet til rådig af bygningstjenesten. Det var lokaler der ikke blev brugt af SAS, men kun for en kort eller længere periode, så skulle SAS selv benytte lokalet. Det betød at vi havde tålt ophold i rigtig mange forskellige lokaler, gennem de 50 år klubben har eksisteret. Det lokale vi fik stillet til rådighed, skulle kunne rumme det ret store maskineri, som trykkeriet bestod af, og det betød at udgifterne til at flytte, på grund af de store trykkerimaskiner, at det kostede klubben gennem årene næsten 75000 kr. i flytte udgifter. Så det var en stor økonomisk gevinst da medlemmer gik med til at få bladet sendt til deres E-mail. Besparelsen udmøntede sig ved at kontingent kunne holdes på samme pris i mange år. Ved sidste flytning ud til Magle Alle 3 Kastrup faldt huslejen en smule og udgifter til kontorhold er langt mindre nu, da klubben ikke længere har åben 3 dage om ugen, men kun en gang.