SAS Travel Club har til formål at hjælpe sine medlemmer til en optimal ferierejse, samt tilbyde rabatter og information.
Som medlem kan du få personlig betjening hver tirsdag kl. 10-14

Bestyrelse

Rudi Junghans
Formand

Gerald Nussbaumer
Næstformand

Jens-Anker Hansen
Kasserer

Joan Hjorth Bendtner
 Suppleant Medlem

Hanne Hjorth Hansen
Bestyrelses Medlem

Jette Kruse
Bestyrelses Medlem

Jette Krøner
Revisor Suppleant


Kontingent

Lavt, så alle kan være med – 204 kroner om året


Betaling kan ske på månedsbasis, men du binder dig for et år!
Ønsker du at træde ud, sender du os bare en mail 


Fordele

  • Som medlem kan du opnå de rabatter, som klubben har forhandlet sig til, du skal blot fremvise dit medlemskort
  • Som medlem kan du tilgå bestyrelsen ved valg på vores årlige generalforsamling
  • Som medlem kan du gennem klubben udleje din ferie bolig, dersom du giver mindst 10 % i rabat. Din annonce på vores webside er gratis også hvis den kommer ind på Travel News, som er klubbens blad, ja selv en annonce på Facebook er muligt! 
  • Dit medlemsskab kan hurtigt tjene sig ind, da vi står til rådighed med hjælp til dine rejser, selv hjælp til bestilling af flybillet, når myidtravel driller.
  • Har du lyst til at virke i klubben, så kan vi altid bruge en rejsebeskrivelse, tips om feriemål, som du ønsker at dele med de andre medlemmer. Også oplysning om en god feriebolig, som vi derefter kan tage kontakt til og få en rabat aftale med.

Klubbens historie

SAS Travel Club blev startet for over 50 år siden. Den 28 august 1969. Nogle ildsjæle satte sig sammen og stiftede rejseklubben. Det fælles mål var, at hjælpe klubbens medlemmer med oplysninger og ikke mindst at skaffe rabat på hoteller verden over. Husk på, den gang for over 50 år siden var internettet ikke opfundet, så kommunikation foregik med telex frem og tilbage til de mange hoteller, som klubben med tiden kom i forbindelse med. Havde vi vidst dengang hvad internettet kunne, havde klubben nok lavet sin egen platform og kunne dermed tjene mange tusind gange mere, end hvad medlemmer bidrager med via det meget beskedne kontingent. Et kontingent som lige fra starten og til i dag er holdt så lav som muligt, det skal kun lige dække de udgifter, som klubben bliver pålagt.

De mange bestyrelsesmedlemmer, der gennem tiden har gjort SAS Travel Club til det den er i dag, skyldes kun den viden og gåpåmod, som det enkelte medlem i bestyrelsen udviste. En fik den tanke at lave en database over hoteller, og Jørgen Ludvigsen skaffede på sine mange rejser videobånd, som omhandlede de lande han havde rejst til. Disse rejsebånd kunne medlemmer låne gratis igennem videobiblioteket. De mange videobånd fra udlandet var desværre i et forkert format, så de blev sendt til et firma der konverterede dem.

Niels Nørnberg, der var formand i en periode, fik oprettet klubbens eget trykkeri. Årsagen var de store udgifter ved at få trykt klubbladet ude i byen, for oplaget var en overgang oppe på 3000 af Travel News.

Da EDB blev indført, blev de mange fysiske kort med medlemsdata overført i et program, der var lavet i Fortran af en SAS medarbejder. Denne database var hjørnestenen gennem rigtig mange år, da den holdt styr på medlemmer, hvem der kom og gik ud af klubben, men også på arrangementer som banko, samt de hoteller, som klubben havde aftaler med. Da der ikke længere var nogen der kunne ændre i programmet Fortran, gik klubben over til et nyt system, det har virket lige siden.

I mange år, da TV med rejsebeskrivelser var i sin vorden, inviterede SAS Travel Club sine medlemmer til en filmaften. Der kom så mange, at lokaler i Korsvejens skole måtte tages i brug. Her i skolesalen blev vist film fra mange eksotiske steder verden over. I pausen serveredes kaffe og kage, før sidste del af en spændende og underholdende film blev vist.

Gennem mange år holdt klubben banko, for at tjene en beskeden sum, så kontingent kunne holdes nede, men også for at bringe de mange medlemmer sammen til en hyggelig aften. Til de mange vinterbanko kom medlemmer fra firmaer der var tilknyttet lufthavnen, og selvfølgelig

medlemmer fra de mange afdelinger i SAS. Banko blev nedlagt da det blev vanskeligere at finde lokaler til de mange personer, og også fordi, der efterhånden skulle betales leje af lokalerne, så udgifterne blev til sidst større end indtægterne. Da klubben flyttede til et nyt lokale, den såkaldte brandstation, som lå udenfor hegnet, fik Jean Claude den tanke sammen med Rudi Junghans, at det nok var på tide at klubben fik et ”talerør” gennem internettet. De to byggede derpå en hjemmeside op, kaldet sastravel.dk. Jean Claude var den mest ihærdige, men efter nogle år tog Rudi over. Hjemmesiden fik efterhånden så mange lag og sider, og med den beskedne arbejdskraft blev siden så forældet, at det var på tide at lave en ny, det er den hjemmeside du er inde på nu.

På et tidspunkt omkring 1985 var medlemstallet på 2600 personer, og det betød store udgifter til udgivelse af medlemsbladet og også til porto. Derfor købte klubben et trykkeri til eget brug. Klubben kunne spare over 25.000 kroner om året ved selv at trykke bladet.

Gennem tiden havde klubben gratis et lokale eller næsten gratis, for huslejen var på over 36.000 kroner om året før sidste flytning til nye lokaler. Gennem de 50 år boede klubben mange steder i lufthavnsområdet i lokaler stillet til rådighed af bygningstjenesten. Det var lokaler der ikke blev brugt af SAS. Vi kunne låne dem for en kort eller længere periode, så skulle SAS selv benytte lokalet. Det betød at vi havde tålt ophold i rigtig mange forskellige lokaler, gennem de 50 år klubben har eksisteret. Det lokale vi fik stillet til rådighed, skulle kunne rumme det ret store maskineri, som trykkeriet bestod af, og det betød at udgifterne til at flytte gennem årene løb op i næsten 75.000 kroner.

SAS Travel Club

Det var en stor økonomisk gevinst, da medlemmerne gik med til at få bladet sendt til deres E-mail. Besparelsen udmøntede sig ved at kontingentet kunne holdes på samme pris i mange år. Ved sidste flytning ud til Magle Alle 3 i Kastrup faldt huslejen en smule, og udgifter til kontorhold er langt mindre nu, da klubben ikke længere har åben tre dage om ugen, men kun en dag.

Æresmedlemmer

Peg på et billede, og info kommer frem. 

Kontakt

Leave this field blank
Her kan du også skrive om du ønsker at blive medlem af SAS Travel Club